כיצד ניתן להוכיח מקרה רשלנות רפואית?

 • כיצד ניתן להוכיח מקרה רשלנות רפואית?
  מקרי הרשלנות הרפואית רבים ומגוונים- החל מרשלנות בשליחת המטופל לביצוע בדיקה, התרשלות באבחון המחלה וכלה בהתרשלות בטיפול הרפואי עצמו או בהתנהלות הצוות הרפואי. לצורך הוכחת הרשלנות נדרשים מספר שלבים מורכבים להוכחה.

  תחילה, בעת שמקבל עורך דין רשלנות רפואית מקרה לידיו, עליו להיעזר בכלל המסמכים הרפואיים הנוגעים לאירוע. בהקשר זה יש לציין, שבית החולים מחויב להעביר את המסמכים הרפואיים למטופל ובמידה ואיבד חלק מהם, הדבר עשוי לשמש נגדו במשפט.

  שנית, יש צורך לבחון האם התנהגות הרופא/ הצוות הרפואי בנסיבות העניין הייתה סבירה דהיינו, סטתה מרמת הזהירות הסבירה שלה. כל רופא חב חובת זהירות כלפי המטופל שלו מכוח יחסי הזיקה המיוחדים בניהם. לכן, עליו להקפיד לנהוג באופן בו היה נוהג רופא סביר בנסיבות העניין. במידה ורופא חרג מסטנדרט זה, קיימת עילה לתביעת רשלנות.

  שלישית, יש להוכיח כי למטופל נגרם נזק באותו אירוע רשלני. כמו כן, יש לכמת את הנזק באופן שיאפשר את חישוב הפיצוי הרלוונטי. תחשיב הנזק עבור המטופל, במידה ומוכחת רשלנות, מורכב ממשתנים רבים ביניהם- צרכים שיקומיים וסיעודיים, הוצאות רפואיות לטיפול, פגיעה בכושר השתכרות, נזק לא ממוני כגון כאב וסבל, נזק נפשי ועוד.

  לבסוף, על עורך דין רשלנות רפואית להראות כי קיים קשר סיבתי בין התנהגות הצוות הרפואי, והחריגה מסטנדרט ההתנהגות הסביר לבין הנזק שנגרם למטופל. במידה ולא ניתן להוכיח את אותו קשר, פירוש הדבר הוא שייתכן שהנזק היה נגרם ללא מעורבותו של הרופא או התרשלותו ולכן אין עליו לשאת באחריות לנזק.

  הדרך להוכחת כלל הפרמטרים, טמונה בחוות דעת שתינתן על האירוע הרפואי על ידי מומחה רפואי. עורך דין רשלנות רפואית, מנוסה ככל שיהיה, לא יוכל לומר באופן חד משמעי האם התנהגותו של הרופא חרגה מסטנדרט הזהירות הסביר או לאו, והאם הנזק שנגרם למטופל נגרם כתוצאה מהטיפול המרושל שקיבל או שהיה מקבלו גם ללא הטיפול. לכן, כל על עורך הדין לעבוד בשיתוף פעולה עם מספר מומחים רפואיים לכל תחום אשר יחוו דעתם על האירוע, וישפכו עליו אור מנקודת מבט רפואית מקצועית. חוות דעת זו תשמש מאוחר יותר כהוכחה בפני ביתה משפט להתרשלות הצוות הרפואי או לחלופין לאי התרשלותו.

  עוד יש לציין, שתפקידו של עורך דין רשלנות רפואית היא גם לייעץ לתובעים על כדאיות התביעה. גם במקרה בו הייתה רשלנות, נגרם נזק והוכח הקשר הסיבתי בין השניים, אין הדבר אומר באופן אוטומטי שכדאי להגיש תביעה. סכום הפיצוי שייפסק לטובת התובע, תלוי מן הסתם באופן ישיר במידת הנזק שנגרמה לו. לפיכך, על עורך הדין לכמת באופן משוער את הפיצויים הפוטנציאליים של התובע על מנת לסייע לו לקבל החלטה באשר לכדאיות הכלכלית בהגשת התביעה. תביעת רשלנות רפואית מלווה בכספים רבים, בין השאר עבור ההסתייעות במומחה רפואי ולכן יש לחשוב בכובד הראש האם יש תועלת בהגשת התביעה מלכתחילה.

  לאחר שהוכחו כלל הפרמטרים הרלוונטיים, ונשקלה כדאיותה הכלכלית של התביעה, ניתן לפתוח בהליכים משפטיים כנגד הרופא הרלוונטי ובית החולים. יש לקחת בחשבון שהליך תביעה זה לוקח זמן ועשוי להימשך בין חודשים לשנים. לכן יש להיכנס לתביעה עם סבלנות ובעיקר, תקווה לעתיד טוב יותר, חרף הפגיעה